Pomohou nám osobnostní testy k lepším realitním makléřům?

pes

Osobnostní testy jsou populární způsob, jak měřit jedinečné vlastnosti lidí od roku 1920 a tržby v tomto oboru se odhadují na 2-4 miliardy dolarů ročně. Tedy 96 miliard korun! Samozřejmě v rámci celého světa.

Jsou důležité pro obchodníky? A konkrétněji, pro realitní makléře?

Dle Suze Cummingové ano, a to ve dvou důležitých ohledech:

  1. Pomáhají nám poznat svou vlastní osobnost a zároveň to, jak působíme na lidi se kterými přijdeme do kontaktu. To je jeden z rozhodujících faktorů úspěchu při prodeji. Avšak jen v případě, že se sebepoznáním dokážeme pracovat, přizpůsobit způsob svého jednání aktuální situaci a přimět tak klienta k dobrému rozhodnutí.
  1. Pomáhají nám pochopit osobnostní rysy jiných lidí, takže můžeme vhodně reagovat v závislosti na situaci. To vytváří vztah a důvěru, která je rozhodující pro úspěšný prodej.

Mezi mezi nejčastější typy osobnostních testů patří ty, které zařadí člověka do určité existující kategorie. Tato metoda je jednoduchá, ale zanedbává mnoho aspektů výjimečnosti každého jednotlivce.

S osobnostními rysy se pojí velmi starý rozpor. Jsou osobnostní rysy vrozené nebo se mění s vývojem člověka? Tradiční osobnostní testy jednoznačně předpokládají, že každý člověk má své osobnostní rysy v drtivé míře vrozené.

Co když se ale naše osobnostní rysy mění? Když vynakládáme úsilí pro dosažení úspěchu, spokojenosti a větší radosti, naše osobnostní rysy se nohou měnit, trénovat. I když je tedy sebepoznání bezesporu důležité, dá se spoléhat na výsledky osobnostních testů?

Tradiční osobnostní testy měří vlastnosti, které jsou pravděpodobně dány od narození. Lidé jsou  rozděleni do předem připravených krabic, což zvyšuje přehlednost a jednoduchost testů. Ve většině případů ovšem postrádá důležité nuance a individuality.

Na druhou stranu vytvořit osobnostní test, který by zabral všechny možné aspekty osobnosti každého člověka není jednoduché a určitě by to zabralo velké množství času. Takový typ osobnostního testu by zřejmě nebylo možné vykonat několika kliknutími online, jak jsme dnes zvyklí.

Vzniká však online způsob testování, který je založen na zhruba 20 minutových lekcích a následných testech, který bere v úvahu dosud zavedené rozdělení do ‚‚krabic’’ a zároveň je schopen brát v úvahu individuality každého člověka.

Představte si, jak by se tímto testem zvýšila úspěšnost vašich obchodů!

Zdroj: LinkedIn.com, Suze Cumming – ředitelka Kanadského realitního institutu

Komentáře
  • Buďte v obraze

    Sledujte trendy v online marketingu pro realitní makléře, je to jednoduché.

  • Kategorie